•  

3rd Grade Girls

Scores

M11
WDPHS - Court 1 @
West De Pere Orange
Wrightstown
M13
WDPHS - Court 3 @
West De Pere White
De Pere
M14
WDPHS - Court 4 @
Seymour
Green Bay Preble
M12
WDPHS - Court 2 @
West De Pere Black
Hortonville
M15
WDPHS - Court 1 @
Loser of M11
Loser of M12
M18
WDPHS - Court 3 @
Winner of M13
Winner of M14
M16
WDPHS - Court 2 @
Winner of M11
Winner of M12
M17
WDPHS - Court 4 @
Loser of M13
Loser of M14
WDPHS - Court 1 @
Winner of M15
Winner of M17
WDPHS - Court 3 @
Loser of M16
Loser of M18
WDPHS - Court 4 @
Loser of M15
Loser of M17
WDPHS - Court 2 @
Winner of M16
Winner of M18

No Completed Matchups

3rd Grade Girls

Not Started
             
     
M11
WDPHS - Court 1 @
West De Pere Orange
Wrightstown
     
   
M15
WDPHS - Court 1 @
Loser of M11
Loser of M12
M16
WDPHS - Court 2 @
Winner of M11
Winner of M12
   
         
 
WDPHS - Court 1 @
Winner of M15
Winner of M17
 
WDPHS - Court 2 @
Winner of M16
Winner of M18
 
 
M12
WDPHS - Court 2 @
West De Pere Black
Hortonville
 
       
                       
5th Place       1st Place
   
M13
WDPHS - Court 3 @
West De Pere White
De Pere
   
 
M17
WDPHS - Court 4 @
Loser of M13
Loser of M14
M18
WDPHS - Court 3 @
Winner of M13
Winner of M14
 
     
         
 
M14
WDPHS - Court 4 @
Seymour
Green Bay Preble
 
6th Place         2nd Place
             
             
             
             
          
WDPHS - Court 4 @
Loser of M15
Loser of M17
 
WDPHS - Court 3 @
Loser of M16
Loser of M18
          
  7th Place   3rd Place  
             
         
  8th Place       4th Place  

Tournament Comments